En ukes sykefravær kan fort komme opp i rundt kr.14.900,-  pr ansatt. ( tall fra 2015) Dette er bare ekstra kostnader. Hvis produktiviteten i tillegg går ned vil beløpet bli enda høyere.

Vi tilbyr en god forebyggende behandling og behandling av konkrete plager for kr. 505,- pr ansatt (30 min.). I tillegg til å forhindre skade og reversere muskelplager er dette også en trivselsfaktor for de ansatte.

Dere bestemmer selv en dag – f.eks. første mandag i hver måned, hver annen mandag, hver 6. uke osv. Ta en dag som passer for de fleste. Vi er overbevist om at dette vil være meget positivt for de ansatte.

For tiden dekker ikke det offentlige slike utgifter for de ansatte, men vi har avtaler med offentlige bedrifter hvor arbeidsstedet legger til rette for behandling i arbeidstiden mot at den ansatte betaler behandlingen selv. Vi har vipps og kontant betaling.

Vi har mange fornøyde kunder innenfor barnehager, kontor, revisorer, fiskeri, entreprenør, bedriftshelsetjeneste.

Vi tar gjerne et møte med dere og kan også tilby en dag med prøve massasje på noen ansatte.

MUSKEL OG SKJELETTPLAGER – «RAMMER FLEST OG KOSTER MEST»

Muskel og skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsa. 46% av sykefraværet og 33% av uførepensjoner skyldes muskel og skjelettlidelser. Total kostnad for muskel og skjelettlidelser ligger mellom 37- 44 milliarder pr år. (Kilde: Nasjonalt ryggnettverk)

Tall fra NHO:
Har du eller din bedrift funnet ut hvor mye dere sparer ved å redusere sykefraværet med 1-2%?
NHO har regnet ut at en bedrift med 100 ansatte kan spare 1 million i året ved å senke sykefraværet med 1%.

Belastningsproblemer som kan ramme ansatte i bedrifter:

 • Smerter mellom skulderbladene
 • Nakkekink
 • Musearm
 • Leddproblemer
 • Ryggsmerter
 • Stress
 • Hodepine

Slike plager fører ofte til:

 • Økt sykefravær
 • Lav effektivitet -Dårligere arbeidsmiljø -Mistrivsel
 • Dårligere kvalitet på arbeidet

Hva er konsekvensen for bedriften:
For bedriften er det mer omfattende enn bare å betale lønn de første 14 dagene av sykefraværet; ved fravær må en vikar settes inn eller en kollega må jobbe for dem som er borte. En kan tenke seg at tidsfrister for levering av produkter eller varer blir forsinket, kvaliteten på levert arbeid blir dårligere og bedriftens konkurranseevne blir svekket. Mange arbeidstakere er på jobb med belastningslidelser og dette vil få innvirkning på produktiviteten og kvaliteten.

Dette kan gjøres noe med:
Vårt hovedmål er å være et av tiltakene som kan bidra til å redusere sykefraværet på bedriften og samtidig være en trivselsfaktor og bidra til økt motivasjon og produktivitet hos den ansatte.

Bedriftsmassasje kan:

 • Redusere muskulære plager
 • Redusere sykefraværet
 • Redusere utgifter
 • Gi økt trivsel
 • Bedre motivasjon
 • Øke produktiviteten
 • Bedre kvaliteten
 • Gi bedre helsetilstand

Bedriftsmassasje er fradragsberettiget for bedriften og skattefritt for de ansatte. Vil du vite mer hva vi kan gjøre for din bedrift?

Ta kontakt med daglig leder Paul-Harald Roland